διαταραχές τικ

Δύο είναι οι θεραπευτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται στις Διαταραχές Τικ:

Η έκθεση και ο παρεμποδισμός αντίδρασης για να μειωθούν οι δυσάρεστες πρόδρομες αισθήσεις που υποχωρούν με τα τικ
Η αντιστροφή συνήθειας που εφαρμόζεται σε κάθε τικ ξεχωριστά

Εξίσου αποτελεσματικές και οι δύο παρεμβάσεις με στόχο την εξάσκηση στη συγκράτηση των τικ. Προτείνεται η έκθεση και ο παρεμποδισμός αντίδρασης όταν τα τικ είναι πολλά και εκδηλώνονται ταυτόχρονα. Σημαντικές είναι οι κοινωνικές δυσκολίες που συνοδεύουν τις Διαταραχές Τικ και για το λόγο αυτό οι πάσχοντες θα μπορούσαν να ωφεληθούν σημαντικά και από υποστηρικτική ψυχοθεραπεία.

 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.


Διαταραχές Άγχους

Σεξουαλικές διαταραχές

Τριχοτιλλομανία

Διαταραχές ΤικΟι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε διαταραχή, ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών.