διαταραχές άγχους

Η Θεραπεία Συμπεριφοράς αποτελεί τη θεραπεία επιλογής στις Διαταραχές Άγχους εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συνίσταται στην:

Ψυχοεκπαίδευση, με στόχο την ενημέρωση στη φυσιολογία του άγχους και του φόβου

Χρήση ημερολογίων με στόχο την παρατήρηση της συμπεριφοράς και την εξατομίκευση του θεραπευτικού προγράμματος

Εκμάθηση νέων τεχνικών, άμεσα εφαρμόσιμων (διόρθωση της αναπνοής, τεχνικές χαλάρωσης), με στόχο την πιο αποτελεσματική διαχείριση του άγχους και την επαναφορά του σώματος σε κατάσταση ηρεμίας

Αλλαγή των συμπεριφορών που συντηρούν το πρόβλημα και που περιορίζουν σταδιακά τη ζωή του πάσχοντα.

Πρόκειται για βραχεία θεραπεία - δυνατότητα θεραπείας ακόμα και σε μία συνεδρία, σε κάθε περίπτωση διαρκεί λίγους μήνες και ο ρυθμός της εξαρτάται από τη συνεργασιμότητα του πάσχοντα

Τα αποτελέσματα διαρκούν στο χρόνο. Η βελτίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι σημαντική, τείνει όμως να είναι μικρότερη από τη βελτίωση που σημειώνεται μετά το τέλος της θεραπείας έως και τον επανέλεγχο

→ Τα φάρμακα αποτελούν εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία αν κριθεί αναγκαίο, ο στόχος όμως είναι ο πάσχων να μάθει να λειτουργεί χωρίς αυτά ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υποτροπής.

Στις περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο υπάρχει συνεργασία με τον ψυχίατρο κ. Γιάννη Κασβίκη ([email protected]).

 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.


Διαταραχές Άγχους

Σεξουαλικές διαταραχές

Τριχοτιλλομανία

Διαταραχές ΤικΟι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε διαταραχή, ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών.