σεξουαλικές διαταραχές

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των σεξουαλικών διαταραχών στοχεύει στην αποκατάσταση της σεξουαλικής λειτουργίας του ατόμου ή του ζεύγους.

→ Χρησιμοποιούνται βιολογικές και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις

→ Απαραίτητη είναι η λήψη λεπτομερούς ιατρικού και ψυχοσεξουαλικού ιστορικού ούτως ώστε να καθοριστεί η οργανική ή ψυχογενής φύση της διαταραχής

Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση συνίσταται:

• στην ενημέρωση γύρω από την ανατομία και φυσιολογία της σεξουαλικής πράξης και παράλληλα στην ανασκευή των λαθεμένων αντιλήψεων γύρω από τη σεξουαλική λειτουργία που ενδεχομένως να συμβάλλουν στη διαταραχή
• στην εκπαίδευση σε ένα πρόγραμμα ασκήσεων – ασκήσεις αισθησιακού εστιασμού - ανάλογα με το είδος της σεξουαλικής διαταραχής
• στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης με στόχο τη μείωση του άγχους επίδοσης κατά τη σεξουαλική πράξη
• στη διευκόλυνση της σεξουαλικής αλλά και της γενικότερης επικοινωνίας του ζεύγους .

→ Εφόσον υπάρχει σταθερός σύντροφος, η συμμετοχή του στη θεραπεία είναι εξαιρετικά βοηθητική, καθώς η ψυχοθεραπεία ζεύγους αποτελεί την κύρια παρέμβαση στην αντιμετώπιση των ψυχογενών σεξουαλικών διαταραχών. Η βελτίωση της σεξουαλικής ζωής, εφόσον οι γενικότερες σχέσεις του ζεύγους δεν είναι έντονα διαταραγμένες, βελτιώνει την ποιότητα της σχέσης

→ Τα φάρμακα αποτελούν εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στη θεραπεία αν κριθεί αναγκαίο, ο στόχος όμως, στις δυσλειτουργίες ψυχογενούς αιτιολογίας, είναι ο πάσχων να μάθει να λειτουργεί χωρίς αυτά ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υποτροπής. Αυτό ισχύει διότι το άγχος σεξουαλικής επίδοσης δε μειώνεται και παρουσιάζεται κάποια εξάρτηση από τις φαρμακευτικές ουσίες ή τις ενδοσηραγγώδεις ενέσεις.

→ Η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση των σεξουαλικών διαταραχών είναι βραχεία. Οι θεραπευτικές συναντήσεις έχουν εβδομαδιαία συχνότητα και στοχεύουν στην άμεση αποκατάσταση του συμπτώματος.

Στις περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο υπάρχει συνεργασία με τον ουρολόγο κ.Χρήστο Παπαχρήστου ([email protected], τηλ.: 6948274048).

 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.


Διαταραχές Άγχους

Σεξουαλικές διαταραχές

Τριχοτιλλομανία

Διαταραχές ΤικΟι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε διαταραχή, ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών.