τριχοτιλλομανία

Η θεραπεία συμπεριφοράς, αποτελεί, προς το παρόν, την πιο αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση στην Τριχοτιλλομανία και είναι η μόνη παρέμβαση που αναφέρεται σε διατήρηση των κερδών στις συνεδρίες επανεκτίμησης.

Η θεραπεία συμπεριφοράς συνίσταται
→ αρχικά στην αξιολόγηση και διάγνωση της διαταραχής
→ στη συνέχεια στην εφαρμογή της θεραπευτικής στρατηγικής της αντιστροφής συνήθειας (habit reversal therapy).

Οι παρεμβάσεις που ανήκουν στο πρόγραμμα της αντιστροφής συνήθειας περιλαμβάνουν:
• Αυτοπαρατήρηση
• Αύξηση της εγρήγορσης: ο στόχος είναι να γίνει πιο συνειδητή η συμπεριφορά
• Ψυχοεκπαίδευση: εξηγούνται οι φαύλοι κύκλοι της συμπεριφοράς της απόσπασης.
• Τροποποίηση του περιβάλλοντος έτσι ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες επεισοδίων τριχοτιλλομανίας
• Εισαγωγή ανταγωνιστικής - μη βλαβερής κινητικής συμπεριφοράς και εκπαίδευση στη χρήση αυτής μέσω ασκήσεων
• Παρέμβαση στο βασικό - καθημερινό άγχος μέσω τεχνικών χαλάρωσης και φυσικής άσκησης
• Παρέμβαση στο περιεχόμενο ζωής που συνίσταται στην αύξηση των ηδονοτρόπων συμπεριφορών και στη δόμηση της καθημερινότητας ώστε να αυξηθούν οι λειτουργικές συμπεριφορές άντλησης ευχαρίστησης (ρύθμιση συναισθήματος)

 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.


Διαταραχές Άγχους

Σεξουαλικές διαταραχές

Τριχοτιλλομανία

Διαταραχές ΤικΟι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε διαταραχή, ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών.