μειωμένη επιθυμία

Στα άτομα με μειωμένη σεξουαλική επιθυμία χαρακτηριστική είναι η μείωση ή η απουσία των σεξουαλικών φαντασιώσεων και της επιθυμίας για σεξουαλική δραστηριότητα.

Συχνά συνυπάρχουν και προβλήματα στη διέγερση ή στον οργασμό.

Ωστόσο, υπάρχουν και άτομα με μειωμένη σεξουαλική επιθυμία που όταν προσεγγιστούν ερωτικά από το σύντροφό τους μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς πρόβλημα.

 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.


Διαταραχές Άγχους

Σεξουαλικές διαταραχές

Τριχοτιλλομανία

Διαταραχές ΤικΟι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε διαταραχή, ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών.