κολπικός σπασμός

Αναφέρεται στον επαναλαμβανόμενο και ακούσιο μυϊκό σπασμό του κόλπου που δεν επιτρέπει τη διείσδυση του πέους και καθιστά τις προσπάθειες διείσδυσης επώδυνες.

Ο κολπικός σπασμός εμφανίζεται και κατά την κολπική εξέταση από τον γυναικολόγο.

 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.


Διαταραχές Άγχους

Σεξουαλικές διαταραχές

Τριχοτιλλομανία

Διαταραχές ΤικΟι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε διαταραχή, ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών.