πρόωρη εκσπερμάτιση

Πρόκειται για την πιο συχνή σεξουαλική δυσλειτουργία των αντρών.

Ο άντρας με πρόωρη εκσπερμάτιση αισθάνεται ότι δε μπορεί να ελέγξει το αντανακλαστικό της εκσπερμάτισης, η οποία συμβαίνει επανειλημμένα πριν, κατά ή λίγο μετά τη διείσδυση του πέους.

Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο της εκσπερμάτισης είναι η συχνότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας, η ηλικία του ατόμου και η ύπαρξη καινούριου σεξουαλικού συντρόφου.

Η φυσιολογική διάρκεια της συνουσίας είναι δύσκολο να καθοριστεί και το χρονικό διάστημα μεταξύ της εισαγωγής του πέους στον κόλπο και της εκσπερμάτισης δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για τη διάγνωση της διαταραχής. Η πρόωρη εκσπερμάτιση συμβαίνει πριν ο άντρας τη θελήσει και για το λόγο αυτό καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για να την αποτρέψει με αποτέλεσμα να μειώνεται η σεξουαλική ικανοποίηση.

 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.


Διαταραχές Άγχους

Σεξουαλικές διαταραχές

Τριχοτιλλομανία

Διαταραχές ΤικΟι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε διαταραχή, ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών.