ανεσταλμένος οργασμός στον άντρα

Οι άντρες με ανεσταλμένο οργασμό δυσκολεύονται να εκσπερματίσουν παρα την ύπαρξη ικανοποιητικού σεξουαλικού ερεθισμού.

Συνήθως η δυσκολία αυτή εμφανίζεται στη συνουσία και αφορά τη ενδοκολπική εκσπερμάτιση και την εκσπερμάτιση μέσω αυνανισμού από τη σύντροφο.

 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.


Διαταραχές Άγχους

Σεξουαλικές διαταραχές

Τριχοτιλλομανία

Διαταραχές ΤικΟι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε διαταραχή, ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών.