ανεσταλμένος γυναικείος οργασμός

Οι γυναίκες με τη συγκεκριμένη δυσλειτουργία αναφέρουν επαναλαμβανόμενη καθυστέρηση ή απουσία οργασμού ύστερα από μία φάση επαρκούς σεξουαλικού ερεθισμού.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ερεθισμού που εκλύουν τον οργασμό αλλά ο νευροφυσιολογικός μηχανισμός αυτής της διαδικασίας είναι πάντα ο ίδιος.

Η ηλικία και η σεξουαλική εμπειρία της γυναίκας είναι παράγοντες που επηρεάζουν την οργασμική της ικανότητα.

 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.


Διαταραχές Άγχους

Σεξουαλικές διαταραχές

Τριχοτιλλομανία

Διαταραχές ΤικΟι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε διαταραχή, ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών.