φοβία αίματος - ένεσης - τραύματος

Η μόνη περίπτωση που πραγματικά υπάρχει ο κίνδυνος λιποθυμίας είναι η περίπτωση της φοβίας στη θέα αίματος ή τραύματος, στις ενέσεις και στις ιατρικές διαδικασίες (πχ οδοντιατρική θεραπεία, ασθενοφόρα, νοσοκομεία).

Η θεραπεία συνίσταται στην εκμάθηση τεχνικών με στόχο όχι τη μείωση του καρδιακού ρυθμού, όπως στις άλλες αγχώδεις διαταραχές, αλλά στην αύξηση και ομαλοποίηση του.

 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.


Διαταραχές Άγχους

Σεξουαλικές διαταραχές

Τριχοτιλλομανία

Διαταραχές ΤικΟι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε διαταραχή, ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών.