ειδική φοβία

Υπερβολικός φόβος κάποιου συγκεκριμένου αντικειμένου ή κατάστασης.

Η φοβία μπορεί να αφορά ζώα – έντομα ( σκύλους, κατσαρίδες, αράχνες κ.α.), στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (πχ ύψος, αστραπές), τη θέα αίματος ή τραύματος, τις ενέσεις και τις ιατρικές διαδικασίες (πχ οδοντιατρική θεραπεία, ασθενοφόρα, νοσοκομεία) αλλά και διάφορες άλλες καταστάσεις ( πχ τη χρήση ανελκυστήρα, την πτήση με αεροπλάνο, την κατάποση στερεάς τροφής).

 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.


Διαταραχές Άγχους

Σεξουαλικές διαταραχές

Τριχοτιλλομανία

Διαταραχές ΤικΟι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε διαταραχή, ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών.