θεραπεία

Η Θεραπεία Συμπεριφοράς αποτελεί τη θεραπεία επιλογής στις Διαταραχές Άγχους εξασφαλίζοντας μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η χρησιμότητα της Θεραπείας Συμπεριφοράς έχει αποδειχτεί και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης και της υποχονδρίασης.

Η Θεραπεία Συμπεριφοράς μπορεί επίσης να βοηθήσει και στην περίπτωση της τριχοτιλλομανίας με την τεχνική της αντιστροφής της συνήθειας. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη τεχνική, αντικαθίσταται η συνήθεια του τραβήγματος των τριχών με άλλες μη βλαβερές κινητικές συμπεριφορές.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των σεξουαλικών διαταραχών στοχεύει στην αποκατάσταση της σεξουαλικής λειτουργίας του ατόμου ή του ζεύγους. Απαραίτητη είναι η λήψη λεπτομερούς ιατρικού και ψυχοσεξουαλικού ιστορικού, ούτως ώστε να καθοριστεί η οργανική ή ψυχογενής φύση της διαταραχής. Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει την εκπαίδευση σε ένα πρόγραμμα ασκήσεων, ανάλογα με το είδος της σεξουαλικής διαταραχής.

Στις περιπτώσεις που κριθεί αναγκαίο υπάρχει συνεργασία με τον ψυχίατρο κ. Γιάννη Κασβίκη (kasvfb@gmail.com) και τον ουρολόγο κ.Χρήστο Παπαχρήστου (chspap76@yahoo.gr, τηλ.: 6948274048)

 
Η Θεραπεία Συμπεριφοράς  εξασφαλίζει μακροχρόνια αποτελέσματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι βάσεις των συμπεριφορικών θεραπευτικών παρεμβάσεων βρίσκονται βαθιά ριζωμένες στην κοινή λογική και καθρεφτίζουν τους βιολογικούς νόμους της εξοικείωσης (συνήθειας) και της ευαισθητοποίησης.


Διαταραχές Άγχους

Σεξουαλικές διαταραχές

Τριχοτιλλομανία

Διαταραχές ΤικΟι θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε κάθε διαταραχή, ακολουθούν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών.